Jesteś 47880 osobą odwiedzającą nas.


bip

1_mini Dom Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach jest placówką dla kobiet niepełnosprawnych intelektualnie. Przebywa w nim na stałe 130 kobiet niepełnosprawnych intelektualnie w różnym stopniu niepełnosprawności(głębokim, znacznym, umiarkowanym i lekkim). Podopieczne mieszkają w pokojach dwuosobowych i trzyosobowych urządzonych nowocześnie i wyposażonych w niezbędne udogodnienia (łazienki dostosowane dla osób niepełnosprawnych oraz winda).

5_mini Zakres działania Domu obejmuje:
- Zapewnienie opieki całodobowej osobom, nie mogącym samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu.
- Świadczenie usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających w zakresie różnorodnych form wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających.
- Zakres i poziom usług świadczonych przez Dom jest na dobrym poziomie.
Naczelną zasadą naszego Domu jest poszanowanie godności osobistej, przestrzeganie praw człowieka, zapewnienie bezpieczeństwa a także stałe dążenie do tworzenia naszym podopiecznym warunków życia zbliżonych do rodzinnych.

3_mini 4_mini W Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach działa wiele pracowni terapeutycznych: pracownia hafciarska, gobeliniarska, malarska, plastyczna, środowiskowa, kolażu, muzyczna, komputerowa, kulinarna i Sala Doświadczania Świata.

2_mini Aktywnie działa rehabilitacja ruchowa wyposażona w różnorodny sprzęt i urządzenia do zabiegów fizykoterapeutycznych. Zapewniona jest też całodobowa opieka pielęgniarska.

Mieszkanki mają możliwość uczestniczenia we Mszy Św. w Kaplicy na terenie Domu, a także w kościele parafialnym w Krzyżanowicach. Część mieszkanek aktywnie uczestniczy w życiu społecznym i kulturalnym środowiska lokalnego gminy Iłża oraz Powiatu.

Praca personelu polega na usprawnianiu mieszkanek, poprawianiu ich samopoczucia, dodawaniu sił i rozwijaniu możliwych funkcji. Przy organizacji zajęć uwzględnia się indywidualne możliwości i preferencje mieszkanek. Sprzyja to podnoszeniu ich aktywności. Stosuje się różne metody i formy terapii, które są ukierunkowane na: usprawnianie fizyczne i większą aktywność w zakresie samoobsługi, zmniejszanie napięcia, agresji i autoagresji oraz rozwijanie funkcji społecznych, w tym gotowości do nawiązywania kontaktów.

6_mini 7_mini 8_mini Mieszkanki mają szeroką ofertę zajęć, które odpowiadają indywidualnym zainteresowaniom, uzdolnieniom i możliwościom psycho–ruchowym poszczególnych osób. Mieszkanki regularnie wyjeżdżają na wycieczki i turnusy rehabilitacyjne. Biorą również udział w zawodach sportowych i olimpiadach osiągając znaczne sukcesy.

W Domu działa zespół taneczny „Tan-Ton” oraz grupa teatralna „Eksperyment”, które reprezentują nasz Dom na wielu lokalnych i ogólnopolskich imprezach. Prace wykonywane w pracowniach terapeutycznych są doceniane i nagradzane na wielu przeglądach i wystawach.

Dom stawia sobie za cel stałe dążenie do podnoszenia jakości świadczonych usług, podnoszenia poziomu aktywności, jak również integracji mieszkanek ze środowiskiem zewnętrznym.

Dom Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach © 2009 Created by 2K